Frequently asked questions

🎯 แม่นยำระดับเซ็นติเมตร


ความแม่นยำในการบอกตำแหน่งของระบบ Quuppa อยู่ที่ประมาณ 50 เซ็นติเมตร และเราสามารถวางแผนปรับความแม่นยำให้มากหรือน้อยได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ Locators ที่ติดตั้ง ยกตัวอย่างเช่น ในการทำ inventory management โดยมากแล้วมักจะแค่ต้องการจะรู้ว่าของอยู่ในห้องหรือเปล่า หรือแค่รู้พื้นที่วางของแต่ละชิ้นว่าอยู่พื้นที่ไหนโดยประมาณ (+/- 5m.) ซึ่งในการใช้งานแบบนี้ เราสามารถทำได้โดยจำนวน Locators แค่ไม่กี่ตัว แต่ถ้าเป็นการติดตามตำแหน่งของรถเข็นใน Supermarket ซึ่งต้องการความแม่นยำที่สูงขึ้น (+/- 1m.) ก็ต้องวางแผนติดตั้ง Locator ที่มากขึ้นหรือถี่ขึ้น เป็นต้น
🕑 รวดเร็วแบบ Real-time


Quuppa นั้นมีการส่งสัญญาณหาตำแหน่งได้ในความถี่สูงสุดมากถึง 50 Hz และมี latency ต่ำสุดได้ถึง 100 ms. ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว เช่น การป้องกันการชนกันของรถฟอร์กลิฟต์หรือความปลอดภัยของคนในโรงงาน แม้กระทั่งการติดตามนักกีฬาฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล เพื่อวิเคราะห์แผนการเล่น หรือ วิเคราะห์ความเร็วของนักกีฬาขี่ม้าแข่ง เป็นต้น โดยค่าความถี่ในการส่งสัญญาณ (Location update rate) และค่า latency ในระบบ Quuppa นั้นขึ้นกับชนิดของ Software license ที่ต้องใช้ด้วย
🔖 รองรับ Tag ได้หลายรูปแบบ


Quuppa มี partner ผู้ผลิต Tag หลายบริษัท ทั้งนี้เพราะ Quuppa เป็นระบบที่ใช้มาตราฐาน Bluetooth จึงมีผู้ผลิต Tag เข้าร่วมเป็น partner และผลิต Tag ออกมารองรับระบบ Quuppa หลากหลายรูปแบบ เพื่อหลายการใช้งาน เช่น แบบมีสกรูยึด, แบบป้ายห้อยคอพนักงาน, แบบสายข้อมือ, Tag แบบมีเสียงเพื่อง่ายต่อการค้นหา หรือมีไฟ LED, Tag แบบมีปุ่มกดเพื่อเรียกฉุกเฉิน, หรือจะเป็น Tag แบบมีเซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน หรือ Wristband ที่มีเซ็นเซอร์วัดการเต้นหัวใจ เป็นต้น
💻 พัฒนาเพื่อต่อยอด


ระบบ Quuppa ออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่าย เพราะมี Open API และการส่งข้อมูลแบบทั้ง pull หรือ push APIs แบบ standard JSON/REST หรือ CSV formats ได้ และ API ที่มีให้ก็สามารถปรับแต่งได้ (configurable with editor) ซึ่งทำให้ปรับแต่งการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ หรือต่อยอดการใช้งานได้มากมาย และใน API ก็สามารถส่งข้อมูลที่ส่งมาจากเซ็นเซอร์ใน Tag ได้ทุกรูปแบบ เช่น heart-rate, gyro, compass, magnetometer, barometer, temperature, humidity...
🔋 กินไฟน้อยประหยัดแบตเตอรี่


เนื่องจากเทคโนโลยี Bluetooth® Low Energy ที่ใช้ในระบบ Quuppa นั้นกินพลังงานต่ำมาก. Quuppa Tag QT1-1 สามารถส่งสัญญาณทุกๆ 1 วินาทีตลอดเวลาได้นานถึง 3 ปีก่อนแบตเตอรี่จะหมด และด้วยมาตรฐานของ Quuppa จะมีเซ็นเซอร์เพื่อเปิดปิดการส่งสัญญาณเมื่อจำเป็น (ไม่ขยับไม่ต้องส่งสัญญาณ ซึ่งถ้านับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เคลื่อนที่ตลอดเวลา เช่น Asset Tracking ในสำนักงาน ก็จะสามารถใช้งานได้นานมากกว่า 3 ปี
👍 ระบบที่ไม่ต้องซ่อมบำรุง


เมื่อติดตั้งไปแล้วและติดตั้งอย่างเหมาะสมถูกต้อง Locator ของ Quuppa แทบจะไม่ต้องการการบำรุงรักษาเลย และระบบจะตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหา เช่น network มีปัญหา หรือไฟดับ เป็นต้น นอกจากนั้นใน Locator ของ Quuppa มี accelerometers อยู่ข้างใน ระบบจึงรับรู้ได้เองว่ามีการเคลื่อนที่ หรือมีคนมาขยับ (ซึ่งอาจทำให้มีผลต่อการคำนวนตำแหน่ง) ก็จะมีการแจ้งเตือนให้รู้

ABOUT US >

President: Al Burciaga, EMT-P

Treasurer: Deanna Burciaga, AEMT

Norman Williamson, Board Member

Toby Ewing, Board Member

CONTACT >

T: 281.344.7377

Email: 

Mail Donations to

FBHHC

3322 Needville Ave

Needville, Tx, 77461